Vilhelmina 0940-142 24 eller 142 22 • Storuman 0951-141 51 • Tärnaby 0951-141 51 info@sgy.se

För dig som behöver komplettera dina grundskolekunskaper

Introduktionsprogrammet

Saknar du behörighet till nationella program på gymnasiet?
Då kan du istället läsa ett introduktionsprogram. Utbildningen kan innehålla grundskolekurser, gymnasiekurser, praktik eller andra motiverande insatser. På introduktionsprogrammen går du i två år
(gäller ej IM-V). Det finns möjlighet att förlänga IM-utbildningen om särskilda skäl föreligger.

Programinriktat val (IM-V)
Du saknar antingen grundskolans matematik eller engelska, men är i
övrigt behörig att söka ett yrkesprogram. När du går IM-V läser du med
klassen på nationella programmet och du läser grundskolans matematik
eller engelska för att sedan läsa gymnasiekurserna i dessa ämnen. IM-V
syftar till att göra dig behörig att ta gymnasieexamen och du läser därför
i tre-fyra år. Du söker till IM-V via gymnasieantagningen.

Yrkesintroduktion (IM-Y)
Du saknar flera grundskoleämnen, bl a svenska/SVA. Du ges möjligheten att läsa in svenska, engelska, matematik på grundskole- eller gymnasienivå, kombinerat med yrkeskurser. Utbildningen syftar till anställningsbarhet och kan därför innehålla mycket praktik. IM-Y är sökbart via gymnasieantagningen.

Språkintroduktion (IM-S)
Här kan du som nyligen anlänt till Sverige få utbildning med fokus på svenska språket. Du läser för behörighet till studier på nationella program på gymnasiet eller till annan utbildning. På IM-S läggs utbildningen upp utifrån dina kunskaper och tidigare utbildning. IM-S är inte sökbart via gymnasieantagningen utan söks via skolans SYV.

Individuellt alternativ (IM-I)
Inom individuellt alternativ utformas utbildningen efter dina individuella behov och förutsättningar. Du kan kan läsa vissa grundskoleämnen såsom svenska, engelska, matematik. Du kan få göra praktik eller läsa vissa nationella gymnasiekurser, beroende på intressen och fallenhet. Utbildningen syftar till vidare studier på nationella program, till anställningsbarhet eller andra studier. IM-IND är inte sökbart genom gymnasieantagningen utan söks via skolans SYV.

4 VARIANTER

Dina studier anpassas efter ditt mål med utbildningen. 

✔ Läsa vidare på gymnasiet/högskola
✔ Börja på ett yrkesprogram
✔ Få språkintroduktion
✔ Börja arbeta

”Jag trivs jättebra på skolan och jag får all den hjälp jag behöver.”

Dek Omar, Storuman
IM 21 mot teknikprogrammet och specialisering armbrytning