Vilhelmina 0940-142 24 eller 142 22 • Storuman 0951-141 51 • Tärnaby 0951-141 51 info@sgy.se

HÄR FINNS VIKTIG ELEVINFORMATION

Klagomålshantering 

 

  1. Om du är missnöjd och vill klaga på något ska det i första hand hanteras av personal eller lärare på den enhet som berörs av klagomålet.Du hittar kontaktinformation till våra olika skolenheter här på vår hemsida. Du kan även lämna klagomål anonymt.

2. Om inte klagomålet kan redas ut enligt punkt 1 eller om du inte blir nöjd med hur klagomålet har hanterats kan du vända dig till rektor.Rektor är alltid ansvarig för vad som händer på sin enhet och gör en genomgång av ärendet för att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas. Kontaktuppgifter till rektorer hittar du under fliken Förbundsinformation och rubriken Organisation. 

 

3. Om klagomålet inte reds ut av rektor eller om du inte är nöjd med hur klagomålet hanterats kan du vända till förbundschef för en ny bedömning. Du når förbundschef Eva Flodin på telefon 0703019729 eller via mail eva.flodin@sgy.se

4. Är du missnöjd över hur förbundet hanterarskolfrågorenligt Skollagen eller de olika skolförordningarna finns det olika instanser att vända sig till. Skolinspektionen, Skolväsendets överklagandenämnd eller Förvaltningsrätten prövar olika typer av beslut. Gemensamt för den här typen av överklaganden är att de måste komma in senast tre veckor efter att det aktuella beslutet har fattats. Vill du överklaga något beslut kan du vända dig till förbundets huvudadministratör eller respektive skolas expedition för att få vägledning och hjälp. För kontaktuppgifter, se fliken förbundsinformation. 

 

HANTERING AV KLAGOMÅL

Här hittar du viktiginformation om hur klagomål hanteras.