ETT HYBRIDGYMNASIUM FÖR FRAMTIDEN

Södra Lapplands Gymnasieförbund

Lappland i Världen

Lappland i världen – eleven i centrum

Båda skolarna som nu ingår i Södra Lapplands Gymnasium går under begreppet Lapplands bästa gymnasium.

Så förutsättningarna för dig att trivas och göra bra studieresultat är stora. Under tidigare år har vi haft de bästa studieresultaten i Västerbotten och legat i toppen även i hela Sverige. Och det är inte bara skolans förtjänst utan lika mycket elevernas. De hjälper oss att skapa en trygg skola där omtanke och hjälpsamhet alltid finns till hands.

Home is were I lay my laptop – hybridundervisning är grejen

När du studerar på ett program vid någon av våra gymnasieskolor kan du tack vare hybridundervisning erbjudas ett större kursutbud och fler studiekamrater genom samverkan mellan våra skolor.
Vi strävar även efter att erbjuda moderna digitala lösningar för att minimera ditt behov av resor mellan hemorten och studieorten.

Om du till exempel bor i Tärnaby kan du läsa mot både Vilhelmina och Storuman tillsammans med Tärnaby Alpina. Pedagogisk personal finns på plats samtidigt som ansvarig lärare undervisar på distans. Samma upplägg finns mellan Vilhelmina och Storuman och vice versa.

Om du väljer att studera och bo på heltid i Storuman eller Vilhelmina erbjuder vi trygga elevboenden med frukost och middag på kvällen. Med skollunchen så får du alltså lagad mat varje dag och alla måltider under veckorna. Under övrig tid finns ett pentry där du kan laga din egen mat.

En bra skolgång kräver också trygghet där man bor. En anställd coach besöker elevboendet med jämna mellanrum utanför skoltid och finns också till hands under kvällarna om det behövs.

Boende är givetvis helt drog- och alkoholfritt.