Vilhelmina 0940-142 24 eller 142 22 • Storuman 0951-141 51 • Tärnaby 0951-141 51 info@sgy.se

ETT HYBRIDGYMNASIUM FÖR FRAMTIDEN

Södra Lapplands Gymnasieförbund

Lappland i Världen

Lappland i världen – eleven i centrum

De tre skolorna som ingår i Södra Lapplands gymnasieförbund går under begreppet Lapplands bästa gymnasium. Så förutsättningarna för dig att trivas och göra bra studieresultat
är stora. Under tidigare år har vi haft de bästa studeiresultaten i Västerbotten och legat i toppen även i hela Sverige. Och det är inte bara skolans förtjänst utan lika mycket elevernas. De hjälper oss att skapa en trygg skola där omtanke och hjälpsamhet alltid är
prioriterade egenskaper. 

Home is were I lay my laptop – hybridundervisning är grejen

När du studerar på ett program inom Södra Lapplands Gymnasieförbund har du möjlighet genom hybridundervisningen att till viss del studera från din hemort.
Det innebär att du läser vissa kurser tillsammans med elever på andra orter. Pedagogisk personal finns på plats samtidigt som ansvarig lärare undervisar på distans. Samma upplägg finns mellan Vilhelmina, Tärnaby och Storuman och vice versa.