Vilhelmina 0940-142 24 eller 142 22 • Storuman 0951-141 51 • Tärnaby 0951-141 51 info@sgy.se

ETT HYBRIDGYMNASIUM FÖR FRAMTIDEN

Södra Lapplands Gymnasieförbund

Ledamöter

Förbundets direktion består av följande ledamöter och ersättare Vilhelmina kommun: 

Ledamöter

Viveka Abramsson (S)
Maria Bäckström (S)
Jonny Kärkkäinen (KD)
Annika Andersson (C)

 

 

Förbundets direktion består av följande ledamöter: 

Ersättare

Suzanne Westerlind (S)
Åsa Össbo (V)
Eric Axelsson (SD)
Lars Eliasson (M)

 

 

Förbundets direktion består av följande ledamöter och ersättare Storumans kommun: 

Ledamöter

Peter Åberg (S)
Anders Persson (C)
Lotten Wahlström (L)
Harald Kristiansen (V)

 

 

Förbundets direktion består av följande ledamöter: 

Ersättare

Per-Daniel Liljegren (KD)
Malin Svensson (C)
Karin Holmner (M)
Andreas Johansson (V)