ETT HYBRIDGYMNASIUM FÖR FRAMTIDEN

Södra Lapplands Gymnasieförbund

Ledamöter

Förbundets direktion består av följande ledamöter: 

Vilhelmina kommun 

Ordinarie
Viveka Abramsson (S), Helene Johansson (S), Annika Andersson (C), Jonny Kärkkäinen (KD) 

Ersättare
Helen Johansson (S), Birgitta Ohlsson (S) Mona Malmbo (C), Inez Abrahamzon (Fi) 

Storumans kommun

Ordinarie 
Anders Persson (C),  Per-Daniel Liljegren (KD), Peter Åberg (S), Karin Malmfjord (S)  

Ersättare 
Hans-Peter Carlsson (L), Bo-Anders Johansson (S), Emilia Ronnhed (V), Veronika Håkansson (M)