Vilhelmina 0940-142 24 eller 142 22 • Storuman 0951-141 51 • Tärnaby 0951-141 51 info@sgy.se

ETT HYBRIDGYMNASIUM FÖR FRAMTIDEN

Södra Lapplands Gymnasieförbund

Organisation

Vi erbjuder gymnasieprogram på 3 orter.  

Storuman: Luspengymnasiet
Rektor:  Inez Abrahamzon
E-post: inez.abrahamzon@edu.sgy.se Tfn: 0951-142 62

Tärnaby: Tärnaby alpina gymnasium
Tf Rektor: Barbro Åkesson
E-post:  barbro.akesson@edu.sgy.se
Tfn: 070-651 69 65

Vilhelmina: Malgomajskolan
Malgomajskolan 1 Rektor: Helena Renman
E-post: helena.renman@edu.sgy.se  Tfn: 0940-142 38

Malgomajskolan 2 Rektor: Carola Bergh.
E-post:  carola.bergh@edu.sgy.se Tfn: 0940-142 56

Södra Lapplands gymnasieförbunds kansli:

Förbundschef: Eva Flodin:
E-post:  eva.flodin@edu.sgy.se  Tfn: 0940-144 53

Huvudadministratör: Anna Sandberg:
E-post:  anna.sandberg@edu.sgy.se  Tfn: 0951-142 58

Förbundsutvecklare och biträdande rektor fordons- och transportprogrammet:
Tomas Nybrand: E-post: tomas.nybrand@edu.sgy.se Tfn: 0940-142 21

Förbundssekreterare: Hanna Hedberg:
E-post: hanna.hedberg@sgy.se Tfn: 0940-140 00

Studie och yrkesvägledare: Johanna Ålstig
E-post: johanna.alstig@edu.sgy.se Tfn: 076-103 97 04

Studie och yrkesvägledare: Therese Lyager Tinderfjäll

E-post: therese.lyager.tinderfjall@edu.sgy.se Tfn: 073-094 26 49

Fakturering:

Org Nr: 222000-3293
Peppol-id: 00072220003293
efaktura: efaktura@sgy.se