ETT HYBRIDGYMNASIUM FÖR FRAMTIDEN

Södra Lapplands Gymnasieförbund

Organisation

Vi erbjuder gymnasieprogram på 3 orter.  

Storuman: Luspengymnasiet
Rektor:  Inez Abrahamzon
E-post: inez.abrahamzon@edu.sgy.se Tfn: 0951-14262

Tärnaby: Tärnaby alpina gymnasium
Tf Rektor: Barbro Åkesson
E-post:  barbro.akesson@edu.sgy.se
Tfn: 070-6516965

Vilhelmina: Malgomajskolan
Malgomajskolan 1 Rektor: Helena Renman
E-post: helena.renman@edu.sgy.se  Tfn: 0940-14238

Malgomajskolan 2 Rektor: Carola Bergh.
E-post:  carola.bergh@edu.sgy.se Tfn: 0940-14256

Södra Lapplands gymnasieförbunds kansli:

Förbundschef: Eva Flodin:
E-post:  eva.flodin@edu.sgy.se  Tfn: 0940-14453, 0703019729

Huvudadministratör: Anna Sandberg:
E-post:  anna.sandberg@edu.sgy.se  Tfn: 0951-14258, 076-1035840

Förbundsutvecklare och biträdande rektor fordons- och transportprogrammet:
Tomas Nybrand: E-post: tomas.nybrand@edu.sgy.se Tfn: 0940-142 21

Förbundssekreterare: Hanna Hedberg:
E-post: hanna.hedberg@sgy.se Tfn: 0940-140 00

Studie och yrkesvägledare: Johanna Ålstig
E-post: johanna.alstig@edu.sgy.se Tfn: 076-1039704

Studie och yrkesvägledare: Therese Lyager Tinderfjäll

E-post: therese.lyager.tinderfjall@edu.sgy.se Tfn: 073-0942649