Vilhelmina 0940-142 24 eller 142 22 • Storuman 0951-141 51 • Tärnaby 0951-141 51 info@sgy.se

INRIKTNING: Beteendevetenskap • Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

SA-programmet är utbildningen för dig som gillar språk och kommunikation. Du lär dig om olika samhällsförhållanden och människor i olika kulturer och tidsepoker. Du studerar människans samspel och hur vi människor fungerar i grupp och du tränar din förmåga till kritiskt tänkande, till att reflektera och argumentera. Samhällsvetenskapsprogrammet hjälper dig att skapa en förståelse för den globala värld vi lever i som präglas av människor med olika kulturella, sociala och ekonomiska bakgrunder. En elev som går SA blir duktig på att uttrycka sig i tal och skrift, att argumentera och kritiskt analysera. Utbildningen förbereder för högskolestudier och några exempel på yrkesutgångar efter universitet- eller högskolestudier är: socionom, journalist, psykolog, lärare, personalvetare, polis och fysioterapeut.

Inriktning: Beteendevetenskap (SABET)
Du lär dig om vad som formar och påverkar människors beteende, ditt eget och andras. Du studerar kommunikation, organisation och ledarskap, samt sociologi som fördjupar dina kunskaper om människors levnadsvillkor.

Inriktning: Samhällsvetenskap (SASAM)
Du fördjupar dig i historia och samhällskunskap och du läser även kursen geografi som är ett tvärvetenskapligt ämne som bland annat behandlar naturmiljö och samhälle, miljöförändringar i olika delar av världen samt frågor om hållbar utveckling Valen mellan SASBET och SASAM sker under vårterminen i årskurs 1. I båda inriktningarna ingår bland annat filosofi, och psykologi.

Individuella valet
Det individuella valet består av två kurser som läses i åk 2 och åk 3. Du kan erbjudas antingen estetisk-praktiska kurser, exempelvis musik, bild, entreprenörskap, eller kurser inom idrott. Det finns också kurser för spetskompetens: fördjupade kurser i naturkunskap, engelska och moderna språk.
Du får veta mer om det individuella valet under vårterminen i åk1.

Språkstudierna
Grunden till kommunikation är språk och som elev på SA läser du moderna språk i minst två år, med möjlighet till fördjupning i åk 3. Språkkunskaper ger oss grunden till att förstå den globala värld vi lever i och för att öppna upp världen för dig strävar vi efter att elever på SA-programmet får möjlighet att
kunna delta i olika typer av utbyten eller språk- och studieresor.

Så här är programmet upplagt

Första året är gemensamt för alla på programmet. Gymnasiegemensamma ämnen och de ämnen som
är specifika för SA-utbildningen. Andra året väljer du någon av programmets inriktningar; beteendevetenskap eller samhällsvetenskap. Du får också göra individuella val som kan bestå av kreativa kurser eller spetskurser för att vidga din behörighet.

Tredje året genomför du ditt gymnasiearbete, som kan göras inom ramen för Ung företagsamhet, UF.
SA-programmet finns i Storuman, Vilhelmina och Tärnaby.

VERKLIGHETEN BLIR KLASSRUM 

På SA knyts det du lär dig teoretiskt
ihop med praktiskt arbete.
Genom studieresor, besök och
utbyten av olika slag öppnas
världen och du får chans att
tillämpa dina teoretiska kunskaper.

”En bra och bred utbildning, man kan bli vad man vill sedan.”

Kajsa Eriksson
Storuman