INRIKTNING: Beteendevetenskap • Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

SA-programmet är utbildningen för dig som gillar språk och kommu- nikation. Du lär dig om olika samhällsförhållanden och människor i olika kulturer och tidsepoker. Du studerar människans samspel och hur vi människor fungerar i grupp och du tränar din förmåga till kritiskt tänkande, till att reflektera och argumentera.

Samhällsvetenskapsprogrammet hjälper dig att skapa en förståelse för den globala värld vi lever i som präglas av människor med olika kulturella, sociala och ekonomiska bakgrunder. En elev som går SA blir duktig på att uttrycka sig i tal och skrift, att argumentera och kritiskt analysera. Utbild- ningen förbereder för högskolestudier och några exempel på yrkesut– gångar efter universitet- eller högskolestudier är: socionom, journalist, psykolog, lärare, personalvetare, polis och fysioterapeut.

Inriktning: Beteendevetenskap (SABET)

Du lär dig om vad som formar och påverkar människors beteende, ditt eget och andras. Du studerar kommunikation, organisation & ledarskap samt sociologi som fördjupar dina kunskaper om människors levnadsvillkor.

Inriktning: Samhällsvetenskap (SASAM)

Du fördjupar dig i historia och samhällskunskap och du läser även kursen geografi som är ett tvärvetenskapligt ämne som bland annat behandlar naturmiljö och samhälle, miljöförändringar i olika delar av världen samt frågor om hållbar utveckling

Valen mellan SASBET och SASAM sker under vårterminen i årskurs 1.

I båda inriktningarna ingår bland annat filosofi, och psykologi.

Individuella valet

Det individuella valet består av två kurser som läses i åk2 och åk3.

Du kan erbjudas antingen estetisk-praktiska kurser, exempelvis musik, bild, entreprenörskap, eller kurser inom idrott. Det finns också kurser för spets- kompetens: fördjupade kurser i naturkunskap, engelska och moderna språk.

Du får veta mer om det individuella valet under vårterminen i åk1.

Språkstudierna

Grunden till kommunikation är språk och som elev på SA läser du moderna språk i minst två år, med möjlighet till fördjupning i åk 3.

Språkkunskaper ger oss grunden till att förstå den globala värld vi lever i och för att öppna upp världen för dig strävar vi efter att elever på SA-programmet får möjlighet att kunna delta i olika typer av utbyten eller språk- och studieresor.

Så här är programmet upplagt

Första året är gemensamt för alla på programmet. Gymnasiegemensamma ämnen och de ämnen som är specifika för Samhälls. Du får också göra individuella val, kreativa kurser eller spetskurser inom teoretiska kurser för att vidga din behörighet.

Andra året väljer du någon av programmets inriktningar; Beteendevetenskap eller Samhällsvetenskap.

Tredje året genomför du ditt Gymnasiearbete, som kan göras inom ramen för Ung företagsamhet, UF. Du gör också en praktikvecka för att få en inblick i ditt framtida yrkesliv.v.

PRAKTIKVECKA

På SA är det viktigt att du får knyta ihop det du lär dig teoretiskt med praktiskt arbete.

För att du lättare ska kunna anknyta dina ämnen till framtida studier och yrkesval får du genomföra en praktikvecka under årskurs 3. 

”En bra och bred utbildning, man kan bli vad man vill sedan.”

Kajsa Eriksson
Storuman