ETT HYBRIDGYMNASIUM FÖR FRAMTIDEN

Södra Lapplands Gymnasieförbund

Vision & mål

Vår vision är att vi tillsammans inom förbundet erbjuder Lapplands bästa gymnasieskolor.  
Vår mission är att leverera god samhällsnytta genom ledande utbildningsresultat med omsorg om elever och personal.