Vilhelmina 0940-142 24 eller 142 22 • Storuman 0951-141 51 • Tärnaby 0951-141 51 info@sgy.se

ETT HYBRIDGYMNASIUM FÖR FRAMTIDEN

Södra Lapplands Gymnasieförbund

INDIVIDUELLA VAL

STORUMAN – VILHELMINA

INDIVIDUELLA VAL 2022/23

Ditt individuella val omfattar 200 poäng. Du läser dina val i åk 2 (100p) och åk 3 (100p).
På Samhällsvetenskapsprogrammet läser du 200 p i åk 3.

Kurserna är förlagda i olika block för att inte krocka med varandra. 

Om du väljer att läsa språk som individuellt val påbörjar du som regel dina språkstudier
redan i årskurs 1.

På SA-programmet läser du 200 p språk obligatoriskt och på NA-programmet 100 p.

Det är viktigt att du tänker igenom dina val noga och tar reda på kursens innehåll. Ditt val
ligger till grund för vilka kurser som blir av. Vi startar inte kurser med för få antal elever.

I början av vårterminen i årskurs 1 och 2 gör du dina val.

Storuman erbjuder:

• Ridning • Idrottsspecialisering (armbrytning) • Entreprenörskap
• Film och tv-kunskap • Pedagogiskt ledarskap • Hälsopedagogik
• Matte 3 • Grundläggande behörighet • Bild och form
• Forskning • Simning • Jakt & fiske
• Språk • Snöskoterskruvning (förarbevis) • Foto
• Fotboll • Svets • Musik

Vilhelmina erbjuder:

På högskoleförberedande program erbjuder vi fördjupningskurser i;
• Matematik • Fysik • Engelska
• Naturkunskap, • Moderna språk (spanska, tyska, samiska)
• Idrott och hälsa.

Vi erbjuder också estetiskpraktiska kurser såsom;

• Bild • Musik • Entreprenörskap.

På yrkesprogrammen i Vilhelmina så erbjuda yrkeskurser inklusive entreprenörskap för att
bredda eller fördjupa sig inom yrket eller så kan man välja extra kurser för grundläggande
högskolebehörighet såsom;

• Engelska 6 • Svenska 2 • Svenska 3