Vilhelmina 0940-142 24 eller 142 22 • Storuman 0951-141 51 • Tärnaby 0951-141 51 info@sgy.se

HÄR FINNS VIKTIG ELEVINFORMATION OCH BLANKETTER

Elever & Vårdnadshavare

Ansökningar om Inackorderingstillägg, Studiestipendium, Busskort och våra Datoravtal finns från och med höstterminen 2023 på en extern e-tjänst.

Inackorderingstillägg – söks av alla årskurser
Elever som studerar på ett nationellt program vid kommunal gymnasieskola i Västerbottens län har rätt till inackorderingstillägg. Detta gäller även elever som studerar på riksrekryterande gymnasieutbildningar.
Ansök om Inackorderingstillägg ››

Studiestipendium – söks av årskurs 1 och 2
När du studerar inom Södra Lapplands gymnasieförbund har du rätt att söka studiestipendium på 750 kr/månad som betalas ut september-maj. Denna ansökan kan både göras utav eleven och av vårdnadshavaren (för eleven i fråga).

Ansökan för höstterminen görs senast 15 september och inför vårterminen senast 15 februari. Studiestipendiet kan beviljas upp till en månad retroaktivt. OBS! Studiestipendium måste sökas för varje läsår.
Ansök om Studiestipendium ››

Busskort – söks av de som börjar årskurs 1
Denna ansökan kan både göras utav eleven och av vårdnadshavaren (för eleven i fråga). Notera att du inte kan få både busskort och inackorderingstillägg.
Ansök om Busskort ››

Datoravtal – skrivs på av de som börjar årskurs 1
Södra Lapplands Gymnasieförbund lånar ut personliga elevdatorer för undervisningssyfte. För att få datorn måste du som förälder eller myndig elev skriva på en datoröverenskommelse.
Skriv på ditt Datoravtal ››

 

FÖR DIG SOM ÄR ELEV ELLER VÅRDNADSHAVARE

Här hittar du viktig elevinformation och blanketter.

 

”Ett tryggt och bra boende är viktig del av gymnasietiden.”