HÄR FINNS VIKTIG ELEVINFORMATION OCH BLANKETTER

Elever & Vårdnadshavare

Här hittar du regler för och blankett för att ansöka om inackorderingsbidrag.
Ladda ner informationen via knappen nedan.

FÖR DIG SOM ÄR ELEV ELLER VÅRDNADSHAVARE

Här hittar du viktig elevinformation och blanketter.

 

”Ett tryggt och bra boende är viktig del av gymnasietiden.”