Vilhelmina 0940-142 24 eller 142 22 • Storuman 0951-141 51 • Tärnaby 0951-141 51 info@sgy.se

ETT HYBRIDGYMNASIUM FÖR FRAMTIDEN

Södra Lapplands Gymnasieförbund

Ett gymnasiförbund som knyter ihop inlandet och erbjuder fler utbildningsmöjligheter

 

Skolgången ska alltid fungera ihop med bostadssituationen, det är en framgångsfaktor för studieresultatet.

Vi gör nu en jättesatsning i Västerbottens inland. Valfriheten och tillgången på program ökar markant när gymnasieskolorna i Vilhelmina och Storuman går samman och erbjuder flexibel hybridundervisning till elever i hela inlandet.

Hybrid översätter vi lite fritt till flexibilitet där vi tar hänsyn utifrån varje elevs önskemål. Vi kombinerar den traditionella klassrumsundervisningen med fjärrundervisning tillsammans med elevgrupper på andra enheter. Därigenom kan vi erbjuda ett större utbildningsutbud samtidigt som det sociala sammanhanget växer. Vi vill göra det möjligt för alla elever att bo kvar på sin hemort, alternativt erbjuda trygga och fungerande elevhemsplatser.

Det är viktigt för oss att du får fokusera på dina studier och ha nära till din studiemiljö oavsett vart du bor.

Välkommen till oss!

Eva Flodin

Välkommen till oss.

Eva Flodin
Södra Lapplands Gymnasieförbund

Eva Flodin

Eva Flodin, Tomas Nybrand, Carola Berg och Helena Renman

Viktiga datum för dig!
Ytterligare information finns på gymnasieantagningen.nu

www.gymnasieantagningen.nu