ETT HYBRIDGYMNASIUM FÖR FRAMTIDEN

Södra Lapplands Gymnasieförbund

Ett gymnasiförbund som knyter ihop inlandet och erbjuder fler utbildningsmöjligheter.

Skolgången ska alltid fungera ihop med bostadssituationen,
det är en framgångsfaktor för studieresultatet.
Vi gör nu en jättesatsning i Västerbottens inland. Valfriheten och
tillgången på program ökar markant när gymnasieskolorna i
Vilhelmina och Storuman går samman och erbjuder flexibel
hybridundervisning till elever i hela inlandet.
Hybrid översätter vi lite fritt till flexibilitet där vi tar hänsyn utifrån
varje elevs önskemål. Vi kombinerar den traditionella klassrumsundervisningen med fjärrundervisning tillsammans med elevgrupper på andra enheter.
Därigenom kan vi erbjuda ett större utbildningsutbud samtidigt
som det sociala sammanhanget växer. Vi vill göra det möjligt för
alla elever att bo kvar på sin hemort, alternativt erbjuda trygga
och fungerande elevhemsplatser. Det är viktigt för oss att du får
fokusera på dina studier och ha nära till din studiemiljö oavsett
vart du bor.
Välkommen till oss.

 

Eva Flodin

Välkommen till oss.

Eva Flodin
Södra Lapplands Gymnasieförbund

Eva Flodin

Eva Flodin, Tomas Nybrand, Carola Berg och Helena Renman

Viktiga datum för dig!
Ytterligare information finns på gymnasieantagningen.nu

www.gymnasieantagningen.nu