ETT HYBRIDGYMNASIUM FÖR FRAMTIDEN

Södra Lapplands Gymnasieförbund

LÄRLING

– skola och yrkesutbildning i ett

 

Om du läser lärlingsutbildning får du tre flexibla och lärorika gymnasieår som
förbereder dig för arbetslivet och kan leda till anställning.

Lärlingsutbildningen ger dig samtidigt de gymnasiekurser som krävs om du vill läsa
vidare på högskola och universitet.

Lärling passar utmärkt med vår flexibla hybridundervisning, där du kan välja att läsa
vissa delar av utbildningen på hemorten. Med handledare på plats och
behörig lärare som undervisar från Storuman eller Vilhelmina.

Lärlingsutbildningen passar dig som

✔ Är målmedveten och motiverad.
✔ Gillar att ta egna initiativ.
✔ Vill utbilda dig inom det yrkesområde som du valt, men även vill ha möjlighet
att läsa vidare på högskola och universitet.

Kurserna inom ditt yrkesområde genomförs på din arbetsplats, tillsammans med
din handledare och undervisande lärare.

Lärlingsutbildningen ger dig många fördelar:

✔ Du får in en fot i arbetslivet.
✔ Du kan bli anställd på företaget.
✔ Du blir en tillgång på företaget.
✔ Utbildning genomförs med modern utrustning
✔ Förutom ditt studiebidrag kan du söka extra lärlingsersättning på 1000 kronor
i månaden. Tillsammans med studiebidraget innebär det att du kan få 2 250
kronor per månad.

Så här är lärlingsundervisningen upplagd:

Årskurs 1 – skolförlagd, kärnämnen
Årskurs 2 – två dagar på företag och tre dagar på skolan
Årskurs 3 – tre dagar på företag och två dagar på skolan