Vilhelmina 0940-142 24 eller 142 22 • Storuman 0951-141 51 • Tärnaby 0951-141 51 info@sgy.se

ETT HYBRIDGYMNASIUM FÖR FRAMTIDEN

Södra Lapplands Gymnasieförbund

LÄRLING

– skola och yrkesutbildning i ett

 

När du läser lärlingsutbildning får du tre flexibla JOBBET och lärorika gymnasieår som förbereder dig för arbetslivet och ofta leder till anställning. Lärlingsutbildning tar dig in i arbetslivet.

• År 1 – skolförlagd, kärnämnen
• År 2 – två dagar på företag och tre dagar på skolan
• År 3 – tre dagar på företag och två dagar på skolan

Vi samarbetar med många företag för att kunna ge dig en bra utbildningsplats för ditt framtida yrke. Lärling passar utmärkt med gymnasieförbundets flexibla hybridundervisning. Du kan välja att läsa vissa delar av utbildningen på hemorten, med handledare på plats och behörig lärare som undervisar från Storuman.

Lärlingsutbildningen är för dig som
• Är målmedveten och motiverad.
• Gillar att ta egna initiativ.
• Vill få en yrkesexamen.

Kursmålen når du på din arbetsplats, tillsammans med din handledare och undervisande lärare.

Lärlingsutbildningen ger dig många fördelar
• Minst 50 procent av din utbildning sker på en arbetsplats. Du lär dig jobbet på jobbet och blir en tillgång för företaget.
• Du har möjlighet att läsa kurser för grundläggande högskolebehörighet.
• Du är försäkrad både när du är i skolan och på arbetsplatsen.
• Förutom ditt studiebidrag kan du söka lärlingsersättning på 1 000 kronor i månaden för resor och mat.

Tillsammans med studiebidraget innebär det att du kan få 2 250 kronor per månad.
Vill du veta mer om lärlingsutbildningen?
Kontakta oss på 0951-141 51