Inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete

Barn & Fritidsprogrammet

Eftersom vi har barnomsorg när föräldrarna arbetar så är det viktigt att vi
utbildar kunnig och ansvarstagande personal. Det är viktigt att personalen

som arbetar med barn är pedagogiska, sociala. Du som söker detta pro-
gram har en viktig roll att fylla eftersom du ställs inför många olika situa-
tioner när du är tillsammans med barn, och även när du möter föräldrar.

Det är även viktigt att du kan samarbeta med personalen eftersom ni ska
planera en pedagogiskt bra vardag för barnen på förskolan.
Inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete
Vill du arbeta med barn och ungdomar och samtidigt få en bred gymnasieutbildning,

så bör du välja denna inriktning. Du lär dig arbeta med människor i olika åldrar. Yrkes-
utgången är barnskötare och elevassistent. Du kan läsa vidare till förskollärare, fritids-
pedagog, idrottslärare, polis m m.

Efter avslutad utbildning:

Har du skött dina kort väl under din APL-period så finns det stora chanser till arbete
som barnskötare eller elevassistent. Du kan även välja att läsa vidare.

Så här är programmet upplagt

Första året läser du i första hand gymnasiegemensamma ämnen. Du läser
även två kurser mot barn- och fritidsprogrammet; människors miljöer och
lärande och utveckling.
Andra och tredje året gör du APL, arbetsplatsförlagd utbildning under
17 veckor.
Du kan även söka lärlingsutbildning på programmet
Det innebär att du har en kombinerad skolförlagd utbildning och praktik
inom barnomsorg/skola.
• År 1 – skolförlagd utbildning med gymnasiegemensamma ämnen
• År 2 – två dagar inom barnomsorg/skola och tre dagar på gymnasieskolan
• År 3 – tre dagar inom barnomsorg/skola och två dagar på gymnasieskolan

LÄSA VIDARE

Du ges möjlighet att läsa kurser som ger dig högskolebehörighet. Du kan då läsa vidare till bland annat fritidsledare, fritidspedagog, idrottslärare, polis eller förskollärare!

 

”Jag gillar barn och får lära mig att förstå barn, och att hjälpa dom att utvecks.”

Moa Renlund Bergman
Slagnäs