Vilhelmina 0940-142 24 eller 142 22 • Storuman 0951-141 51 • Tärnaby 0951-141 51 info@sgy.se

Inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete

Barn- och fritidsprogrammet

Att utbilda kunnig och ansvarstagande personal inom barnomsorgen är av yttersta vikt för vårt samhälle. Det är viktigt att personalen som arbetar med barn är pedagogiska och sociala. Du som söker detta program har en viktig roll att fylla eftersom du ställs inför många olika situationer när du är
tillsammans med barn, och även när du möter föräldrar. Det är även viktigt att du kan samarbeta med personalen inom barnomsorgen eftersom ni ska planera en pedagogiskt bra vardag för barnen på förskolan.
Inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete
Vill du arbeta med barn och ungdomar och samtidigt få en bred gymnasieutbildning,
så bör du välja denna inriktning. Du lär dig arbeta med människor i olika åldrar. Yrkesutgången är barnskötare och elevassistent.
Efter avslutad utbildning:
Har det gått bra under din praktikperiod så finns det stora chanser till arbete som
barnskötare eller elevassistent. Du kan även välja att läsa vidare.
Studieorten för Barn- och fritidsprogrammet är Storuman.

Så här är programmet upplagt

Första året läser du i första hand gymnasiegemensamma ämnen. Du läser
även två kurser mot barn- och fritidsprogrammet; människors miljöer och
lärande och utveckling.
Andra och tredje året gör du APL, arbetsplatsförlagd utbildning under 17 veckor.
Du kan även söka lärlingsutbildning på programmet
Det innebär att du har en kombinerad skolförlagd utbildning och praktik
inom barnomsorg/skola.
• År 1 – skolförlagd utbildning med gymnasiegemensamma ämnen
• År 2 – två dagar inom barnomsorg/skola och tre dagar på gymnasieskolan
• År 3 – tre dagar inom barnomsorg/skola och två dagar på gymnasieskolan

LÄSA VIDARE

Du ges möjlighet att läsa kurser som
ger dig högskolebehörighet. Du kan
då läsa vidare till bland annat fritidsledare, fritidspedagog, lärare i idrott
och hälsa, polis eller förskollärare!

 

”Jag gillar barn och får lära mig att förstå barn, och att hjälpa dom att utvecks.”

Moa Renlund Bergman
Slagnäs