INRIKTNING: Design och produktutveckling • Informations- och medieteknik

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är till för dig som tycker om att ta reda på hur saker och ting fungerar bakom den glansiga ytan man ibland kan se hos en produkt eller ett dataprogam. Teknikprogrammet lär dig hur tekniska och digitala saker och system fungerar, hur saker hänger ihop och hur man konstruerar, tillverkar och skapar olika tekniska och digitala produkter.

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program med inslag av praktiska moment och passar därför bra för dig som vill läsa en teknisk eller naturvetenskaplig inriktning på universitet eller högskola.

De egenskaper som passar bra för en elev på Teknikprogrammet är ett naturvetenskapligt intresse och nyfikenhet. Våra lärare ser till att förklara allt från grunden så att även de som aldrig gjort något inom det ämnet snabbt lär sig grunderna och hur allt fungerar.

Det är också en fördel om du har god kunskap i matematik, fysik och kemi, då dessa ämnen utgör grunden till många tekniska ämnen.

Inriktning: design- och produktutveckling

DP-inriktningen har tyngdpunkten inom konstruktion och produktutveck- ling med datorstyrd materialbearbetning.

Du lär dig både de praktiska och teoretiska grunderna inom sådant som en tekniker eller konstruktör arbetar med.

Du blir attraktiv på arbetsmarknaden eftersom denna inriktning sker i nära samarbete med våra lokala företag.

Inriktning: informations- och medieteknik

Utöver gedigna kunskaper om datorer och datornätverks hård- och mjukva- ra, ger inriktningen kunskaper om programvara för både servrar och klienter.

Du lär dig programmeringens grunder i ett av de vanligaste programme- ringsspråken, Java, som används i många program och appar.

Du får lära dig hur webbsidor är uppbyggda och hur du själv kan forma och skapa både statiska och dynamiska hemsidor kopplade till databaser.

Utöver detta lägger vi till ett visst grafiskt element där ni själva får producera grafik till datorprogram, hemsidor och filmer.

Individuella valet

Det individuella valet består av två kurser som läses i åk 2 och åk 3.

Du kan erbjudas antingen estetiskpraktiska kurser, exempelvis musik, bild, entreprenörskap, eller kurser inom idrott.

Det finns också kurser för spetskompetens i åk 3: fördjupade kurser i matematik, fysik och engelska.

Du får veta mer om det individuella valet under vårterminen i åk1.

Så här är programmet upplagt

Första året är inriktat på gymnasiegemensamma ämnen och Teknik 1. Du väljer också vilken inriktning du ska läsa under år två och tre.

Andra året fördjupar du dig i karaktärsämnena i den inriktningen du valt och fortsätter med gymnasiegemesamma kurser.

Tredje året fortsätter du med både karaktärsämnen och gymnasiegemensamma kurser. Du genomför också ditt gymnasiearbete detta år. Det finns också möjlighet till APL (Arbetsplatsförlagt lärande)
under vårterminen

BRA PÅ MATTE

Vi vill poängtera att det är viktigt att man har goda förkunskaper och är intresserad av matematik om man vill söka in till teknikprogrammet då programmet innehåller mycket matematik och studietempot är högt.

”Inte bara teori – man får göra saker också. Och man får massor med hjälp.”

Viggo Holmberg
Storuman