Vilhelmina 0940-142 24 eller 142 22 • Storuman 0951-141 51 • Tärnaby 0951-141 51 info@sgy.se

INRIKTNING: Design och produktutveckling • Informations- och medieteknik

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet passar dig som tycker om att ta reda på hur saker och ting fungerar bakom den glansiga ytan man ibland kan se hos en produkt eller ett dataprogam. Teknikprogrammet lär dig hur tekniska och digitala saker och system fungerar, hur saker hänger ihop och hur man konstruerar, tillverkar och skapar olika tekniska och digitala produkter. Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program med inslag av praktiska moment och passar därför bra för dig som vill läsa en teknisk eller naturvetenskaplig inriktning på universitet eller högskola. De egenskaper som passar bra för en elev på Teknikprogrammet är ett naturvetenskapligt intresse och nyfikenhet. Våra lärare ser till att förklara allt från grunden så att även de som aldrig gjort något inom det ämnet snabbt lär sig grunderna
och hur allt fungerar. Det är också en fördel om du har god kunskap i matematik, fysik och kemi, då dessa ämnen utgör grunden till många tekniska ämnen.

Inriktning: design- och produktutveckling
DP-inriktningen har tyngdpunkten inom konstruktion och produktutveckling med datorstyrd materialbearbetning. Du lär dig både de praktiska och teoretiska grunderna inom sådant som en tekniker eller konstruktör arbetar med. Du blir attraktiv på arbetsmarknaden eftersom denna inriktning sker i
nära samarbete med våra lokala företag.

Inriktning: informations- och medieteknik
Utöver gedigna kunskaper om datorer och datornätverks hård- och mjukvara, ger inriktningen kunskaper om programvara för både servrar och klienter. Du lär dig programmeringens grunder i ett av de vanligaste programmeringsspråken, Java, som används i många program och appar. Du får lära dig hur webbsidor är uppbyggda och hur du själv kan forma och skapa både statiska och dynamiska hemsidor kopplade till databaser. Utöver detta lägger vi till ett visst grafiskt element där ni själva får producera grafik till
datorprogram, hemsidor och filmer.

Individuella valet
Det individuella valet består av två kurser som läses i åk 2 och åk 3. Du kan erbjudas antingen estetisk-praktiska kurser, exempelvis musik, bild, entreprenörskap, eller kurser inom idrott. Det finns också kurser för spetskompetens i åk 3: fördjupade kurser i matematik, fysik och engelska som
kan leda in på ingenjörsspåret.  Du får veta mer om det individuella valet under vårterminen i åk 1.

Så här är programmet upplagt

Första året är inriktat på gymnasiegemensamma ämnen och Teknik 1. Du väljer också vilken inriktning du ska läsa under år två och tre.

Andra året fördjupar du dig i karaktärsämnena i den inriktningen du valt och fortsätter med
gymnasiegemesamma kurser.

Tredje året fortsätter du med både karaktärsämnen och gymnasiegemensamma kurser. Du genomför
också ditt Gymnasiearbete detta år. Det finns också möjlighet till APL (Arbetsplatsförlagt lärande)
under vårterminen. TE-programmet finns både i Storuman och Vilhelmina

INTRESSERAD AV MATEMATIK?

TE-programmet är ett praktisktteoretiskt program som öppnar
många yrkesvägar. Vi vill poängtera
att det är viktigt att du har goda
förkunskaper och är intresserad
av matematik om du vill söka in
till teknikprogrammet, eftersom
det innehåller mycket matematik
och studietempot är högt.

”Inte bara teori – man får göra saker också. Och man får massor med hjälp.”

Viggo Holmberg
Storuman