Vilhelmina 0940-142 24 eller 142 22 • Storuman 0951-141 51 • Tärnaby 0951-141 51 info@sgy.se

INRIKTNING: – transport • Lastbil & mobila maskiner • PersonbiL

Fordons- och transportprogrammet

I alla tider har människan haft ett behov av att kunna förflytta sig själv och olika föremål. I dag är behovet av snabba, exakta transporter och effektivt underhåll av fordon större än någonsin tidigare. I motor- och transportbranscherna finns det därför många framtidsyrken för dig som lever upp till kraven. Förutom sedvanliga grundkunskaper är gott kundbemötande, kunskaper om hållbar utveckling samt goda kunskaper i data och elektronik viktiga på dagens arbetsplatser.
Yrket i dag
Att vara mekaniker eller att arbeta som förare handlar idag inte bara om vanligt mekande eller att sitta bakom ratten. Vi måste kunna många saker, som avancerade felsökning, ecodriving, fordonsvård och inte minst kundbemötande och miljömedvetenhet.
Inriktning: Lastbil och mobila maskiner
Inriktningen passar dig som vill jobba med service och underhåll av mobila maskiner och lastbilar. I Storuman om du väljer att rikta dig mer mot mobila maskiner så kommer du att vara både i skolan och få undervisning ute på företag. Skolan i Storuman samarbetar med maskinleverantörerna i QMT-koncept (www.qmt.se) samt med Swecon och andra företag. Inriktningen möter det ökade behovet av arbetskraft inom gruvindustrin och övrig produktion där tunga maskiner används.
I Vilhelmina riktar man sig mest mot lastbilsmekaniker. Din praktiska undervisning i skolan sker i de nybyggda lokalerna som ligger vid den södra entrén till Vilhelmina. Här finns ett tätt samarbete med ortens transportinriktning där de servar och underhåller deras maskinpark. Behovet av lastbilsmekaniker är
stort och du får lätt jobb.
Inriktning: Personbilsteknik
Inriktningen personbil ger dig kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Snabb teknisk utveckling utmärker yrkesområdet och den blir också alltmer komplex, specialiserad och anpassad till de olika specifika fordonen. Inriktningen Personbilsteknik ges med Vilhelmina som studieort och din praktiska undervisning sker i de nybyggda lokalerna som ligger vid den södra entrén till Vilhelmina.
Inriktning: Transport
Inriktningen passar dig som vill arbeta som chaufför och är serviceinriktad. Att vara chaufför i dag är så mycket mer än att sitta bakom ratten. En av de viktigaste delarna, förutom branschkunskap, är kundbemötande och miljömedvetenhet. Branschen digitaliseras med en rasande fart för att underlätta
snabba, exakta transporter, och man måste hela tiden hålla sig uppdaterad.
Det råder stor brist på förare i dag så efter utbildningen har man god chans till jobb.

Så här är programmet upplagt

Första året är gemensamt för alla på programmet.
Då läser du fordonskunskap och gymnasiegemensamma ämnen. Här gör du även din första APL, där du får prova på olika inriktningar i branschen.
Första året kan du välja att läsa antingen i Storuman eller i Vilhelmina.
Andra och tredje året läser du på någon av fordonsoch transportprogrammets inriktningar.
Varje inriktning fokuserar på ditt framtida yrkesområde. Du gör under år två och tre totalt
15 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande).
Studieorten för Fordons och transportprogrammet varierar från år två beroende
på vilken inriktning du önskar.

KLARA FÄRDIGA FÖRSTÅ

Efter utbildningen har du de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs
för att börja arbeta. Om du är välutbildad och serviceinriktad går det
nästan att garantera dig ett arbete i
motor- och transportbranscherna.

LÄSA VIDARE

Skulle du vilja läsa vidare efter gymnasiet så har du under studietiden möjlighet att läsa de kurser som behövs för grundläggande högskolebehörighet.

LÄRLINGSUTBILDNING
Du kan även söka som
lärling med inriktning
Lastbil & mobila
maskiner.

”Massor av praktik och massor med annan kunskap.”

Axel Persson
Storuman