INRIKTNING: – Automation • Elteknik

El- och Energiprogrammet

Vill du jobba med modern teknik och modern utrustning? Vill du jobba

med människor och teknik i ett serviceyrke? Då passar El och energipro-
grammet för dig.

Den första delen av utbildningen är gemensam för alla elever oavsett vilken
inriktning du tänkt dig att läsa. Du väljer din inriktning under våren i årskurs
ett. Vi sätter eleven i centrum och utbildningen anpassas efter ditt intresse.
Teori varvas med praktiskt arbete, laborationer och övningar.
Inriktning: Automation
Här lär du dig att arbeta med styrning av utrustning, maskiner och processer

med hjälp av elektroniska styrsystem och datorer. Du får lära dig att installe-
ra, felsöka, reparera utrustning för automatik. Automatikutrustning finns på

de flesta arbetsplatser. Efter utbildningen kan du tex arbeta som automa-
tionstekniker, eller styr och reglertekniker. Många företag efterfrågar denna

kompetens.
Automatikutrustning finns på de flesta platser.
I hemmet: Utrustning för reglering av värme, styrning via Internet.
I industrin: Processreglering, robotar, sågverk, produktion av energi,
gruvnäring m.m.
Inriktning: Elteknik

En inriktning med elmontage, service och underhåll av maskiner och ut-
rustning i företag, hemmen eller elinstallation i byggbranschen. Du får tex

lära dig att felsöka och montera elmotorer, belysningar och andra elektriska
anläggningar. Elteknik innehåller en hel del installationsteknik och teori för
elektrisk installationsbehörighet. Efter utbildningen kan du tex få anställning
som installationstekniker.
På små företag är breda kunskaper eftertraktade, därför kan du även välja
till någon enstaka kurs från automation utifrån önskemål och intresse.
Studieorten för El och energiprogrammet är Vilhelmina.

Så här är programmet upplagt 

Första året är gemensamt för bägge inriktningarna. Du läser gymnasiegemensamma ämnen och programspecifika ämnen.

Andra året har du valt inriktning och fördjupar din valda inriktning.

Tredje året genomför du bland annat ditt gymnasiearbete.

MER ENERGI

Är du intresserad av solenergi, vind eller vattenkraft och funderar på att jobba som t.ex. vindkrafttekniker? Då bör du gå Automation.

Förutom jobb som drifttekniker inom energiproducerande företag kan du söka jobb inom gruvnäringen som t.ex. styr- och reglertekniker.

Dessutom finns många intressanta jobb inom industrin.

Vi är den enda gymnasieskolan i inlandet som erbjuder Automation.

 

” Elektriker och automationstekniker är framtidsjobbet i en värld som utvecklas. ”

Simon Wallin
Vilhelmina