INRIKTNING: Naturvetenskap • Naturvetenskap och samhälle

Naturvetenskapsprogrammet

Tycker du om att undersöka och experimentera för att skaffa dig kunskaper om din omvärld? Tycker du om att diskutera hållbarhet, miljöfrågor och naturvetenskapens betydelse för oss människor? Då är NA-programmet något för dig!

Sverige har stora behov av naturvetare och forskare i framtiden. Naturvetenskapsprogrammet är det bredaste programmet och öppnar vägar till vidare studier och forskning på universitet. Utbildningen utvecklar dina kunskaper om naturvetenskapliga ämnen, matematik, språk och samhällsstrukturer.

NA utvecklar även ditt kritiska tänkande, lär dig att föra logiska resonemang och att analysera. Det är viktigt att du har goda för- kunskaper i och är intresserad av matematik, fysik, kemi och biologi.

Inriktning: naturvetenskap (NANA)

Du fördjupar dig i de naturvetenskapliga ämnena fysik, kemi och biologi, läser matematik 4 samt fördjupningskurser inom miljö- och energi eller bioteknik. Detta ger den bredaste behörigheten för universitets- och högskolestudier.

Inriktning: natur – samhällsvetenskap (NASAM)

Denna inriktning betonar det hållbara samhället i samspel med naturveten- skapen. Du läser färre naturvetenskapliga ämnen men mer samhällsveten- skapliga kurser. Detta är inriktningen för dig som vill balansera naturveten- skapliga ämnen med samhällsfrågor.

Valet mellan NANA och NASAM görs under vårterminen i årskurs 2.

Individuella valet

Det individuella valet består av två kurser som läses i åk2 och åk3. Du kan erbjudas antingen estetisk-praktiska kurser, exempelvis musik, bild, entre- prenörskap, eller kurser inom idrott. Det finns också kurser för spets- kompetens: fördjupade kurser i matematik, engelska och moderna språk. Du får veta mer om individuella valet på vårterminen i åk1

Språkstudier

Vi tycker att språk är viktigt och vill öppna upp världen för dig som elev. Vi vill visa på andra kulturer och sätt att leva än det vi har här i Sverige.

Därför strävar vi efter att de elever som fördjupar sina kunskaper i tyska eller spanska ska ha möjlighet att kunna delta i olika typer av utbyten eller åka på studieresa till länder där språket talas.

Så här är programmet upplagt

Studierna kännetecknas av laborationer, fältstudier och problemlösning. Vi har ett vetenskapligt och helhetstänkande förhållningssätt. Flera ämnen samarbetar och samarbetet är ofta tvärvetenskapligt.

I de kurser som ingår i naturvetenskapsprogrammet har du möjlighet att samarbeta med lokala företag och med olika instanser i kommunen.

Vi gör studiebesök och du har stora möjligheter att delta i något av våra internationella samarbetsprojekt.

VÄL FÖRBEREDD

Programmet är högskoleförberedande och främst riktat mot dig som avser att läsa vidare på högskola eller universitet.

”Det blir vad DU gör det till. Gör du det svårt så blir det svårt, annars är det lätt.”

Matilda Jonsson
Åsele