Vård & Omsorgsprogrammet

Programmet ingår i Vård- och omsorgscollege, VOC Västerbotten.
Detta innebär att du är garanterad en utbildning till undersköterska som

är i enlighet med de krav som branschen och arbetsmarknaden ställer.
Du kommer att få en bred och kvalificerad vård- och omsorgs-
utbildning, vilket ger dig en ökad anställningsbarhet efter avslutade stu

dier. Vi ingår i ett lokalt college tillsammans med Vilhelmina,

Storuman och Lycksele
.

Läs mer på: www.vo-college.se

Utbildningen för dig som vill arbeta med och för människor
På Vård- och omsorgsprogrammet ges du kunskaper i hälsa, friskvård, sjuk

vård och omsorg. Du erbjuds en kreativ och stimulerande arbetsmiljö med

modern vårdutrustning. Efter avslutade studier kan du arbeta inom sjukhus

vård, omsorgen, personlig assistent och äldrevård. Det är även en bra grund

att ha med sig om du sedan önskar läsa vidare till sjuksköterska, polis, inom

räddningstjänsten m.m.

Du har möjlighet att läsa kurser som ger högskolebehörighet.

Dessa läser du under år två och tre.


Studieresor och praktik

Under utbildningen görs studieresor och studiebesök.
Det ingår 20 veckors APL* där du bland annat kan vara på något av de
större sjukhusen i Västerbotten.

Det finns möjlighet att göra utlandspraktik. Vi ingår i Erasmus+ och har
ett samarbete med Nederländerna. Detta innebär att du har möjlighet

att göra din APL i Sneek.

Vi har ett nära samarbete med Räddningstjänsten som håller i en viss
del av utbildningen.

Vi har ett samarbete med GMC** i Storuman som bedriver forskning,
utveckling och utbildning för och i glesbygd.

På Vård- och Omsorgsprogrammet får du med dig en modern utbildning

som är anpassad till branschernas behov. Vårdsektorn har ett stort behov av

personal så det finns stora möjligheter till jobb efter avslutade studier

Studieorten för Vård och omsorgsprogrammet är Vilhelmina.

*APL = Arbetsplatsförlagt lärande
**GMC = Glesbygdsmedicinskt centrum

Så här är programmet upplagt. Första året läser du ungefär hälften av tiden med gymnasiegemensamma ämnen och andra hälften med yrkesämnen. Du läser ämnen som antanomi, fysiologi, gerontologi, geriatrik, omvårdnad och social omsorg.
Du gör din första APL under våren.

Andra året
läser du bland annat hälso- och sjukvård samt psykologi. Du kommer även att läsa friskvård och hälsa.
Tredje året
består mest av yrkesämnen såsom psykiatri och gymnasiearbete. Du kommer även att läsa räddningsmedicin.
Under ditt sista år gör du två perioder av APL.
Både innan jullovet men också precis mot slutet av din sista termin på gymnasiet.

Det är inte som en vanlig skola”

Alexandra Wallin
Vilhelmina

LÄSA VIDARE ELLER JOBBA

Detta är en ypperlig utbildning för dig som vill läsa vidare till exempelvis sjuksköterska, sjukgymnast, polis eller inom räddningstjänsten.
Efter avslutade studier kan du arbeta

inom sjukhusvård, omsorgen, äldre

vård och som personlig assistent.

SÅ HÄR FUNKAR ETT HYBRIDGYMNASIUM

Eftersom dina kamrater kommer
från olika delar av södra Lappland

är undervisningen uppdelad i olika

block med olika undervisnings-

metoder.

Klassrumsundervisning på den ort som är huvudsakligen ansvarig för programmet.
Främst programgemensamma
och programfördjupande kurser.

Fjärrundervisning på skolan på
din hemort med handledare
på plats.
Främst gymnasiegemensamma

kurser.

 

KONTAKTINFORMATION
www.sgy.se

Prata gärna med SYV på din skola

eller hör av dig till vårt kansli.

Vilhelmina:
0940-142 24 / 142 22
Storuman:
0951-141 51

Instagram

sodralapplandsgymnasieforbund

Facebook:

@sodralapplandsgymnasieforbund