Vilhelmina 0940-142 24 eller 142 22 • Storuman 0951-141 51 • Tärnaby 0951-141 51 info@sgy.se

Vård- och omsorgsprogrammet

VO-programmet ingår i Vård- och omsorgscollege, VOC Västerbotten. Detta innebär att du är garanterad en utbildning till undersköterska som är i enlighet med de krav som branschen och arbetsmarknaden ställer. Du kommer att få en bred och kvalificerad vård- och omsorgsutbildning, vilket ger dig en ökad anställningsbarhet efter avslutade studier. Vilhelmina, Storuman och Lycksele ingår tillsammans i ett lokalt collage.
Läs mer på: www.vo-college.se

Utbildningen för dig som vill arbeta med och för människor
På Vård- och omsorgsprogrammet ges du kunskaper i hälsa, friskvård, sjukvård och omsorg. Du erbjuds en kreativ och stimulerande arbetsmiljö med modern vårdutrustning. Efter avslutade studier kan du arbeta inom sjukhusvård, omsorgen, personlig assistent och äldrevård. Det är även en bra grund
att ha med sig om du sedan önskar läsa vidare till sjuksköterska, polis, inom räddningstjänsten m.m.
Du har möjlighet att läsa kurser som ger högskolebehörighet. Dessa läser du under år två och tre.

Studieresor och praktik
✔ Under utbildningen görs studieresor och studiebesök.
✔ Det ingår 20 veckors APL* där du bland annat kan vara på något av de
större sjukhusen i Västerbotten.
✔ Det finns möjlighet att göra utlandspraktik. Vi ingår i Erasmus+ och har
ett samarbete med Nederländerna. Detta innebär att du har möjlighet
att göra din APL i Sneek.
✔ Vi har ett nära samarbete med Räddningstjänsten som håller i en viss
del av utbildningen.
✔ Vi har ett samarbete med GMC** i Storuman som bedriver forskning,
utveckling och utbildning för och i glesbygd.

På Vård- och Omsorgsprogrammet får du med dig en modern utbildning som är anpassad till branschernas behov. Vårdsektorn har ett stort behov av personal så det finns stora möjligheter till jobb efter avslutade studier Studieorten för Vård- och omsorgsprogrammet är Vilhelmina.

Så här är programmet upplagt

Första året läser du ungefär hälften av tiden med gymnasiegemensamma ämnen och andra hälften med yrkesämnen. Du läser ämnen som antanomi, fysiologi, gerontologi, geriatrik, omvårdnad och social omsorg. Du gör din första APL under våren.

Andra året läser du bland annat hälso- och sjukvård samt psykologi. Du kommer även att läsa friskvård och hälsa.

Tredje året består mest av yrkesämnen såsom psykiatri och gymnasiearbete. Du kommer även att läsa
räddningsmedicin. Under ditt sista år gör du två perioder av APL. Både innan jullovet men också precis mot slutet av din sista termin på gymnasiet.

*APL = Arbetsplatsförlagt lärande
**GMC = Glesbygdsmedicinskt centrum

Det är inte som en vanlig skola”

Alexandra Wallin
Vilhelmina

LÄSA VIDARE ELLER JOBBA

Detta är en ypperlig
utbildning för dig som vill läsa vidare
till exempelvis sjuksköterska, sjukgymnast, polis eller inom räddningstjänsten.
Efter avslutade studier kan du arbeta
inom sjukhusvård, omsorgen, äldrevård och som personlig assistent.